Kaupunkistrategia luo askelmerkkejä tulevaisuuteen

Salon Seudun Sanomat uutisoi 26.1.2018 kaupunginjohtaja Lauri Innan Salon tulevaisuuden näkymistä. Kaupunginjohtajan ajatuksiin on helppo yhtyä. Salon kaupunki on tienhaarassa, jossa meillä on mahdollisuus joko jäädä odottamaan ajan korjaavan haavamme tai toimia aktiivisesti niiden kehityskohteiden eteen, joiden katsotaan luovan Salon vahvaa tulevaisuutta.

Edellisen valtuustokauden jouduimme painimaan jatkuvien leikkausten ja säästöjen kanssa. Viimeisten vuosien tilinpäätökset osoittavat pahimman olevan takana, vaikka hyvänolon tunteeseen emme saa tuudittautua. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa meidän on mahdollista keskittää energiamme kehittämiseen, ei leikkaamiseen.

Isot kehityshankkeet, kuten sairaala, ekovoimala, IoT Parkin toiminnan vakiinnuttaminen, Kantatie 52 jatko-osuus ja tunnin juna, ovat hankkeita, joissa kaupungin viranhaltijajohto tarvitsee taakseen selkeän poliittisen selkänojan. Minä toivon, että valtuusto voi tämän nojan laajalla rintamalla tarjota, sillä kyse on meille elintärkeistä kysymyksistä.

Uhkakuvana Salolle on edelleen pienevä asukasluku. Tämän kääntämiseksi tarvitsemme aktiivisen asukasmarkkinoinnin keinoja. Salon tulee keskittää markkinointitoimenpiteensä erityisesti pääkaupunkiseudulle, jonka kasvusta mekin voimme hyötyä. Laadukkaiden kuntapalveluiden, hyvien liikenneyhteyksien ja monipuolisen asumisen kaupunki on valtti.

Kuntalaiset saivat osallistua strategiatyöhön syksyllä vastaamalla aiheeseen liittyvään kyselyyn. Siihen tuli paljon vastauksia ja ajatuksia, joita jatkotyössä on pystytty hyödyntämään. Seuraavaksi asian tiimoilta järjestetään helmikuun aikana kuntalaistilaisuuksia Perniössä, Suomusjärvellä ja keskustassa kaupungintalolla. Toivottavasti mahdollisimman moni kuntalainen tulee vielä antamaan mielipiteensä ja kommenttinsa valmisteilla olevaan strategiaan.

Strategia on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa huhtikuussa, jonka jälkeen alkaa työ sekä vuoden 2019 budjetin tiimoilta että strategian jalkauttamiseksi. Jalkauttaminen on olennaisin osa työn onnistumista. Mikäli asia jää ylätason työkaluksi ja taustapaperiksi, ei sillä ole juurikaan merkitystä. Meillä kaikilla, päättäjillä, työntekijöillä ja kuntalaisilla, on oma roolimme kaupunkistrategiassa.

Salolla on nyt tulevaisuuden avaimet käsissään, eikä niitä parane hukata. Kasvu on alkanut ja nyt on meidän tehtävämme ruokkia sitä omilla päätöksillämme.

Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 2.2.2018