Minun Saloni 2.0

Ajankohtaista,Teemat,Yleinen

Kaupungin vetovoima syntyy laadukkaiden palveluiden, vilkkaan yrityselämän, vireän yhdistyskentän ja aktiivisten kuntalaisten yhteistyöstä.

Minun Saloni:

  • huolehtii laadukkaista peruspalveluista kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • pitää huolta siitä, että kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen koulupolku. Osaamisen eväät jaetaan perusopetuksessa, jonka tulee olla kaikille yhtä hyvä ja monipuolinen.
  • tarjoaa tarvittavan tuen niille lapsille ja nuorille, jotka sitä tarvitsevat.
  • muistaa, että ikäihmisten palveluissa tarvitaan käsipareja laadukkaan hoivan takaamiseksi. Pitää kiinni kunnan omista palveluista.
  • harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja pyrkii omalla toiminnallaan houkuttelemaan kaupunkiin uutta yritystoimintaa.
  • tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden aktiiviseen harrastamiseen mm. liikuntapaikkojen ja kulttuuripalveluiden toimintaedellytysten myötä.
  • Kehittää kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia edelleen.