Minun Saloni

Ajankohtaista,Teemat,Yleinen

Kaupungin vetovoima syntyy laadukkaiden palveluiden, vilkkaan yrityselämän, vireän yhdistyskentän ja aktiivisten kuntalaisten yhteistyöstä. On aina muistettava, että kaupungin julkikuva syntyy kaikesta siitä, miten me kaikki ulospäin käyttäydymme.

Minun Saloni:

  • huolehtii laadukkaista peruspalveluista kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • pitää huolta siitä, että kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen koulupolku, eikä kenenkään digiloikka tapahdu liitutaululla.
  • tarjoaa tarvittavan tuen niille lapsille ja nuorille, jotka sitä tarvitsevat.
  • muistaa, että ikäihmisten palveluissa tarvitaan käsipareja laadukkaan hoivan takaamiseksi.
  • harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja pyrkii omalla toiminnallaan houkuttelemaan kaupunkiin uutta yritystoimintaa.
  • tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden aktiiviseen harrastamiseen mm. liikuntapaikkojen ja kulttuuripalveluiden toimintaedellytysten myötä.
  • pitää avointa päätöksentekoa ja valmistelua kaiken lähtökohtana.
  • kuuntelee aidosti kuntalaisia.