Salo tarvitsee asuntopoliittisen ohjelman

Salon kaupunki on elänyt valtavan rakennemuutoksen kourissa, mutta onnistunut kääntämään kaupungin talouden suunnan kohti parempaa tulevaisuutta. Rakennemuutoksen johdosta kaupungin väkiluku on laskenut, mikä kehitys on pitkällä aikavälillä saatava kääntämään suuntaansa.

Kun katsoo lukuja Salon väestönkehityksestä, voi selkeästi kuitenkin todeta, että Saloon myös muutetaan jatkuvasti ja kaupunki nähdään edelleen houkuttelevana asumisympäristönä. Ilman tätä tulomuuttovirtaa kehityskaari olisi paljon rumempaa luettavaa.

Joka kolmas Saloon muuttava tulee pääkaupunkiseudulta ja joka neljäs Turun seutukunnalta. On selvää, että asukasmarkkinoinnin panostukset on kohdennettava näille seuduille. Jos Salo onnistuu hyödyntämään pääkaupunkiseudun kasvua edes murto-osan, saamme myös väestöllisen kehityksen kääntymään positiiviseksi.

Asukkaiden saaminen kaupunkiin edellyttää paitsi hyviä kuntapalveluita ja työpaikkoja, myös kestävää asuntopolitiikkaa ja tulevaisuuteen suuntaavia kaavoituksellisia ratkaisuja. Saloon tulee laatia asuntopoliittinen ohjelma, jossa tarkastellaan laajasti kaupungin asumisen mahdollisuuksia. Myös kunnan oma rooli asuntojen tarjoajana tulee ottaa tässä tarkastelussa huomioon.

Kunnan tulee olla tulevaisuudessakin tarjoamassa kohtuuhintaista vuokra-asumista sitä tarvitseville ja haluaville. On selvää, että vuokra-asuntokantaa on myös uudistettava ja mahdollisesti varauduttava myös uusiin kohteisiin, kun kaavoituksellisia ratkaisuja tehdään. Kaupunki ei voi tehdä ratkaisuja, joissa kunnallinen vuokra-asuntotuotanto unohdetaan osana kehittyvää kaupunkia.

Samalla kun tarkastelemme tulevaisuuden investointeja, tulee tarkastella se, mistä voitaisiin luopua. Aivan kaikkia kohteita ei ole tarpeen, eikä taloudellisestikaan kannattavaa kaupungin säilyttää. Tämä tarkastelu on kuitenkin tehtävä kokonaiskuva edellä, jolloin myös alueelliset kysymykset voidaan huomioida.

Salo tarvitsee tulevaisuudessa erilaisia ratkaisuja asumiseen. Monimuotoinen kaupunkimme tätä myös tarjoaa. Kaupungista löytyy niin maaseutua, merellistä maisemaa, järviä kuin keskusta-asumista, joista muuttaja voi omansa valita. Monipuolisuus on valttikorttimme.

Pidetään huolta siitä, että Salo säilyy jatkossakin houkuttelevana kuntana, jossa on hyvä asua ja elää.

Kirjoitus julkaistu Salon Seudun Sanomissa 13.2.2018