Strategisia päämääriä

Salon kaupunginvaltuusto vietti kuluneen viikon torstain ja perjantain valtuustoseminaarissa. Perjantaina Salon seudun sanomat uutisoi näyttävästi Innan dominopalikoista, jotka liittyvät vahvasti Salon kasvuun. Kaupunginjohtajan näkemyksiin on helppo yhtyä ja niitä täysillä tukea.

Prioriteettina tulee olla Ekovoimala-hankkeen, KT52-jatko-osuuden sekä Tunnin junan vahva puolto alueellamme. Kaupunkimme tarvitsee kehittyäkseen näitä investointeja. Kantatie 52:n osalta on varauduttava tarvittaessa myös kaupungin omarahoitusosuuteen. Hankkeiden kannalta vaarallisimpana asiana pidän sitä, jos kaupungista lähtee ristiriitaista viestiä niiden tarpeellisuudesta.

Kaavoituksen osalta Halikon moottoritieliittymän sekä Isokylän kaavat tulee olla keskiössä, sillä keskustan laajeneminen pohjoisen suuntaan on luontainen tie. Lisäksi meidän on pidettävä huolta Hajalan ja Suomusjärven kaavoittamisesta. Nämä  kaavoitushankkeet eivät kilpaile keskenään, vaan luovat mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen – toiset maaseututaajamissa, toiset keskustan läheisyydessä. Ainakin näille keskusta-alueille tulee suunnata myös vuokra-asumisen mahdollisuus.

Salo IoT-Park on lähtenyt matkaan hieman ennakoitua paremmin. Sen riskin ottaminen oli vuosi sitten isossa keskustelussa ja meidän on edelleen jatkettava työtä sen markkinoimiseksi. Uusia yrityksiä on tullut, mutta lisääkin niitä mahtuu! Lisäksi kansainvälisen koulutusyhteistyön avaaminen tuo onnistuessaan Parkille uusia mahdollisuuksia.

Salon talous on kehittynyt ennakoitua paremmalla tavalla ja pää on pinnalla. Velkaa on maksettu pois ja pärjäämme kuntien keskinäisessä vertailussa hyvin. Kaikkiaan kaupunkimme kehittymiselle merkityksellistä on paitsi ennakkoluuloton elinkeinopolitiikka, myös kilpailukykyiset ja laadukkaat kuntapalvelut. Valtuustoseminaarissa puhunut tutkija Timo Aro kertoi selvästi sen, että Salon kannattaa pyrkiä hyödyntämään pääkaupunkiseudun kasvua omassa asukasmarkkinoinnissaan. Hyvät kuntapalvelut auttavat meitä tässä asiassa. Nyt on viimeinen hetki luoda myös strategia asukasmarkkinoinnille. Mitkä ovat ne syyt, jotka saavat muuttamaan meille? Sillä tosiasiahan on, että meille koko ajan myös muutetaan.

Valtuustoseminaariin lähtemistä voidaan hyvin kritisoida ja puhua tuhlailevasta asenteesta. Minä taas olen sitä mieltä, että tämä pitäisi tehdä vuosittain. Toisensa tuntevat päättäjät uskaltavat keskustella rohkeammin saavuttaen kompromisseja, keskenään keskustelevat virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat avain sille, että kaupunki liikkuu yksituumaisesti kohti samaa maalia. Seminaarin tärkein viesti liittyy mielestäni kuunteluun ja keskusteluun: tätä tarvitaan lisää ihan joka tasolla. Koskien myös tapojen luomista kuntalaisten kuulemiselle ja osallistumiselle. Tämä valtuustokausi on lähtenyt liikkeelle edeltäjäänsä paremmassa yhteistyössä. Kaudet eivät ole veljiä keskenään ja nyt ollaan myös hyvin erilaisessa taloustilanteessa.

ps. Valtuustoseminaarissa käsiteltiin lisäksi myös kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, oppimisympäristöjä, sairaalahanketta sekä poliittisen yhteistyön kehittämistarpeita. Nämä koen niin isoiksi asioiksi, että ne ansaitsevat oman blogauksensa.