Turvaa.

Ajankohtaista,Teemat

Kunnan tärkein tehtävä on tarjota sen asukkaille hyvän elämän eväät. Laadukkaat ja saavutettavissa olevat kuntapalvelut ovat tae sille, että Salossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Palvelut tulee ensisijaisesti tuottaa kunnan omana työnä. Tietyissä palveluissa on kuitenkin tarkasteltava myös muita vaihtoehtoja.

Kattava neuvola-, päivähoito- ja kouluverkosto takaavat jokaiselle lapselle turvalliset ensiaskeleet. Perheille suunnatut palvelut ehkäisevät ongelmia tulevaisuudessa ja ovat myös edullisempia kuin jälkihoito. Meillä ei ole varaa yhteenkään menetettyyn nuoreen.

Hyvin toimivat varhaiskasvatuspalvelut tukevat työn- ja perhe-elämän yhdistämistä. Koululaisten iltapäivätoimintaa tulee jatkaa kattavasti ympäri kuntaa, jotta vanhemmat voisivat turvallisin mielin olla työssään, vaikka lapsi aloittaakin koulun. Koulujen työrauha on taattava riittävällä resurssoinnilla ja ryhmäkokojen kasvua hillitsemällä.

Nuorisotyö tukee koulun ja perheen arkea. Perusnuorisotyön lisäksi etsivän nuorisotyön sekä työpajatoimnnan merkitys on suuri. Koska resurssit ovat niukat tulee kumppaneita etsiä myös kolmannelta sektorilta ja mahdollisesti myös yrityksistä. Erityisesti työpajatoiminnan laajentaminen olisi tarpeen.

Liikunta tukee jaksamista kaikissa elämänvaiheissa. Liikuntapaikkojen maksut tulee säilyttää kohtuullisella tasolla ja vuokrien tulee olla liikuntaseuroille edelleen maksuttomia. Vertaistoiminnan, kuten eläkeläisyhdistysten, tukeminen auttaa ikäihmisiä pysymään virkeänä ja auttaa kotona selviämistä.

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Meillä on oltava tarjolla hoivaa jokaisen vanhuksen tarpeita vastaavasti. Kotiin vietävät palvelut ovat aina ensisijaisia ja laitoshoitoon mennään vasta, kun kotona ei enää pärjätä. Jonotusajat eivät saa olla kohtuuttomat ja asiakkaan tilanteen kiireellisyys tulee edelleen huomioida hoivapaikkaa myönnettäessä.

  • Hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville
  • Turvallinen koulutie
  • Kunta tuottaa pääosan palveluistaan itse
  • Työpajatoiminnan laajentaminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
  • Liikettä kaiken ikää