Työtä.

Ajankohtaista,Teemat

Työllisyys, talous ja elinkeinoelämä

Salon kaupungin suurin haaste on työttömyyden kasvun katkaisu. Mittavien irtisanomisten jälkeen työttömyys on kohonnut nopeasti korkealle. Mikäli työttömyyden kasvua ei saada hillittyä, seuraavana meillä räjähtämässä käsiin pitkäaikaistyöttömien määrä.

Hoitamaton pitkäaikaistyöttömyys maksaa kunnalle sakkojen muodossa tänä vuonna yli miljoonan. Koska kaupungin on omassa talouskurimuksessaan yhä vaikeampaa toimia työllistäjänä, tulee työllistämismäärärahoja mahdollisuuksien mukaan kohdentaa myös muille toimijoille. Jokainen työllistetty on pois sakkomaksusta.

Työllisten määrä vaikuttaa suoraan kaupungin talouteen kasvavina verotuloina. Mitä enemmän meillä on työssäkäyvää asukaspohjaa, sen enemmän kunnallisverotuottoja kassaan kilahtaa. Talouden tasapainottamisessa on kaupungin huomioitava kaikki keinot, eikä vallitsevassa tilanteessa voi välttyä edes veronkorotuksilta.

Äkilliseen rakennemuutokseen saatavien tukieurojen tulee päätyä työllisyyttä ja kasvua tukevaan toimintaan. Suurta, Nokian kaltaista, pelastajaa Salossa on turha jäädä odottelemaan, vaan uutta kasvua on haettava olemassa olevista pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Meillä on vahvaa osaamista mm. Led-teknologian piirissä ja tämä voisi olla Salolle uuden tulemisen paikka. Myös muun vihreän kasvun tukeminen palvelee tulevaisuutta.

  • Lisäys työllistämismäärärahoihin, joista osa voidaan ohjata myös yritysten ja kolmannen sektorin työllistämistueksi
  • Valtuustokauden mittainen talouden tasapainottamisohjelma
  • Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kasvun tukeminen