Voimalahanke askeleen eteenpäin

Salon kaupungin konsernijaosto päätti eilen antaa myönteisen kannan Korvenmäkeen tulevalle hyötyvoimalalle. Koska osa hankkeeseen liittyvistä tiedoista on yhtiöiden liikesalaisuuksien piirissä, niin kommentoin asiaa nyt täällä blogissani niiltä osin, kun voin päätöksenteon taustatietoja kommentoida. Konsernijohto on laittanut asiaan paljon aikaa ja työtunteja. Kevein perustein meidän ei ole tarvinnut asiaa päättää.

  1. Kiire. Tämä käsite on kyseisessä projektissa suhteellinen, sillä asiassa on otettu ensi askeleet viisi vuotta sitten, kun hankintarenkaan kilpailutus lähti liikkeelle. Valitusrumban myötä ratkaisu asiassa venyi tämän vuoden kevääseen. Tuolloin Fortum ilmoitti, ettei aikoisi toteuttaa Ekokemin aikanaan tekemän tarjouksen mukaisesti voimalaa. Kesän alussa tuli esiin nyt suunniteltu malli, jossa toimijana olisi Salon Kaukolämpö Oy:n ja Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n yhteisomisteinen mankala-yhtiö. Tätä on asiaa on valmisteltu eteenpäin siitä lähtien.
  2. Taustasyyt voimalahankkeelle löytyvät sekä jätepolitiikasta että kaukolämpötarpeesta. Lounais-Suomi tarvitsee pitkän aikavälin ratkaisun jätteiden käsittelylle. Tällä hetkellä kotitalousjätettä ei vielä koneellisesti pystytä käsittelemään niin puhtaaksi, että sitä voisi materiaalina hyödyntää. Kierrätys on jätteiden kanssa aina ensisijaista ja muut toiminnot tulevat sen jälkeen. Jos kierrätys lisääntyisi niin mittavasti, että jätettä ei enää olisi, niin laitos pystyy hyödyntämään myös biomassoja. Toki nämä arinakattilat tarvitaan polttamaan se loppu jäte, jota ei pystytä kierrättämään. Polttolaitoksesta syntyvä arinakuona voidaan hyödyntää mm. maanrakennusaineena sen jälkeen, kun siitä on erotettu metallit.
  3. Toisena taustasyynä on Salon kaukolämpöratkaisu, joka pitää löytää lähivuosina. Nykyinen sopimus päättyy ja korvaava tuottaja on löydettävä. Tiedämme, että nykyisen toimijan biokattila on täysin käyttökelpoinen ja jätevoimalan lisäksi kaukolämpö tarvitsee ratkaisun, jolla tasataan käytön huiput sekä huoltoseisokkien aikanen lämmöntarve. Laitos takaa Salolle ennustettavan hinnan kaukolämpöön, samoin kuin se pitää langat kaupungin omissa käsissä.
  4. Kaupunginhallitus on saanut ensimmäisen kerran tutustua asiaan kesäkuun puolivälissä. Sen jälkeen sitä on käsitelty aiheeseen vihkiytyneessä iltakoulussa, yhdessä  kokouksessa sekä tutustumismatkalla Tammervoiman voimalaan, joka on toteutettu samalla mallilla. Hallitus on käynyt asiasta vilkasta keskustelua ja esittänyt tarkentavia kysymyksiä ymmärtäen todella hyvin hankkeen mittaluokan. SDP:n ryhmä on käsitellyt osaltaan asiaan ja suoraa vastustusta on tullut yhdeltä jäseneltä, joka on julkisestikin ilmoittanut hanketta vastustavansa. Minä haen selkänojani tämän ryhmän kannasta ja faktoihin pohjautuvasta päätöksenteosta.
  5. Elinkeinopolitiikka. Siinä suurin syy siihen, miksi laitos nimenomaan pitää tulla Saloon. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää Korvenmäen teollisuusaluetta ja luoda uutta liiketoimintaa. Kaupunginjohtaja Inna on ollut aktiivisessa vuoropuhelussa paikallisten yritysten kanssa aiheesta. Meillä on mahdollisuus luoda Saloon työpaikkoja ja teollisuutta tämän hankkeen myötä.
  6. Eilen annettiin ennakkokanta kaukolämpöyhtiölle jatkaa hankkeen valmistelua. Rakennuspäätös se ei ollut. Konserniohjausta tullaan tarvitsemaan vielä matkan varrella useaan kertaan, kun hanke etenee. Asiaan liittyvät niin tarkat rahoitusratkaisut kuin muut suunnitelmat. Tämän ohjeen antamisessa konsernijaosto kuulee takuulla hallitusta ja valtuustoryhmiä, koska hanke on mittaluokaltaan valtava.
  7. Eilen konsernijaosto istui vielä illalla hyvän tovin käsittelemässä asiaa, vaikka väitetään, että asia oli ennen kokousta jo naulattu. Keskustellen linjasimme kannanottoomme vielä kommentit sekä kiertotaloudesta, elinkeinopolitiikasta että sopimusten läpikäymisestä ammattilaisen toimesta.