Avauspuheenvuoro puoluevaltuustossa 10.3.2012

Hyvät ystävät, toverit!

Presidentin vaalien jälkeen päivän politiikka lähti liikkeelle melkoisen vauhdikkain kääntein. Kunta- ja puolustusvoimauudistukset esiteltiin välittömästi vaaleja seuranneella viikolla ja samoihin aikoihin matkapuhelinjätti Nokia ilmoitti mittavista irtisanomisista.

Kuntauudistuksen tarve on kiistämätön. Tämän myöntää myös Keskusta, joka vastustaa kuitenkin vahvojen peruskuntien synnyttämistä ja toivoo kunnallisten palveluiden siirtämistä monitoimikuntayhtymiin eli suomeksi sanottuna erilaisiin hallintohimmeleihin. Paikallisdemokratian toteutumisen kannalta vahvoihin peruskuntiin tukeutuva malli on paras. Tällöin kuntalaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, ketkä hänen asioistaan päättävät.

Työryhmän raportin julkaisemisen jälkeen on kuntauudistuksesta tehty peikko, jota pitää pelätä. Tulen itse kunnasta, jossa 1.1.2009 liitettiin yhteen kymmenen kuntaa ja neljä kuntayhtymää. Kuten missä tahansa fuusiossa, on Salon kuntaliitoksessakin ollut omat haasteensa. Tiettyjä ongelmia on revitelty valtakunnan uutisissa saakka ja liitoksen puolustajat ovat vaienneet. Olen varma, että historiaa kirjoittavat tulevat toteamaan, että liitos oli oikea ratkaisu. Se tehtiin paitsi oikeaan aikaan myös oikeilla perusteilla. Jokainen muutos tarvitsee aikaa.

Kuntauudistuksen tekeminen vaatii päättäjiltä rohkeutta sekä valtakunnan että paikallistasolla. Jo tehdyistä liitoksista voidaan ottaa opiksi, jottei samaa virhettä toisteta uudelleen. Samoin voimme oppia niistä hyvistä käytännöistä, joita liitoskunnissa on toteutettu.

Hyvät toverit,

Hallituksen kehysriihi on ovella. Julkisen talouden tila on vakava, mutta meidän on silti huolehdittava siitä, että tehty politiikka on oikeudenmukaista sekä työllisyyttä ja talouskasvua tukevaa. Painetta sekä arvonlisäveron että eläkeiän nostolle tulee olemaan. On kuitenkin edelleen pidettävä kirkkaana mielessä ennen eduskuntavaaleja annetut lupaukset.

Puheenjohtajamme Jutta Urpilainen on vahvalla esiintymisellään ja osaamisellaan luotsannut Suomea eteenpäin niin täällä kotimaassa kuin Euroopassa. Me olemme tienneet jo kauan Jutan erinomaisuuden – nyt se alkaa valjeta muillekin.

Hyvät ystävät,

Viime päivinä on otsikoissa puitu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton tilannetta. Nyt purkautuva vyyhti sai alkunsa viime vuoden lopulla työpaikkakiusaamista koskevasta kantelusta. Ottamatta kantaa AKT:n sisäiseen tilanteeseen, haluan todeta, että työpaikkakiusaaminen on ehdottomasti tuomittavaa.

AY-liike toimii aktiivisesti kiusaamisen kitkemisen puolesta, eikä ole hyväksyttävää, että samalla poliisi selvittää kiusaamistapausta ay-liikkeen sisällä. Toivon, että liitto saa pikaisesti selvitettyä sotkunsa, sillä pitkittyessään kiista vaikuttaa koko ammattiyhdistysliikkeen maineeseen ja sen tekemään hyvään työhön.

On tärkeää, että meistä jokainen tahollaan toimii työelämässä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kun kiusaamistapauksia huomataan, on niihin puututtava, vain siten voimme vaikuttaa.

Hyvät toverit!

Tämä puoluekokouskausi lähenee loppuaan. Toukokuussa teemme jälleen linjauksia puolueemme tulevaisuudelle. Päätöksiä tehdään niin puoluejohdon kuin poliittisen suunnankin suhteen. Aloitteita on jälleen tullut satamäärin. Puolueen uudistustyö on edelleen kesken ja toivon puoluekokoukselta päätöksiä, joilla uudistaminen edelleen voi jatkua, ja joilla kannatuksemme saadaan uuteen nousuun.

7.3 Tampereella lähti liikkeelle SDP:n suuri rekrykiertue. 75 päivää, 320 kuntaa ja 7000 ehdokasta. Siinä ovat luvut, joilla matkaan lähdetään. Kaikki Suomen kunnat kierretään ja ehdokkaita etsitään. Hyvä pohjatyö on merkittävä osa vaalityötä. Syksyn kunnallisvaalien voittamiseen tarvitaan nälkää, tahtoa ja kovaa työtä. Me osaamme, me pystymme ja haluamme voittaa!

Tervetuloa tämän puoluevaltuuston viimeiseen sääntömääräiseen kokoukseen!

Näillä sanoin, kokous on avattu.

 

Kommentit

Jätä kommentti