Kaikki joukolla

Salon kaupunginvaltuusto tutustui viime torstaina Microsoftin tiloihin, joiden ympärille Osaamiskeskus on tarkoitus rakentaa. Lisäksi samana päivänä tuli julki, että Lounaismaan Osuuspankki osallistuu hankkeeseen. Olen pohtinut pitkään, miten luottamushenkilöt tässä asiassa tulevat jakautumaan. Tällä hetkellä jako on seuraava (perustuu puhtaasti julkisuudessa olleisiin kannanottoihin):

Kannattajat: joukko, jotka kannattavat koko hanketta ja sen etenemistä. Näkevät hankkeen toteuttamisen välttämättömänä Salon tulevaisuuden kannalta, tiedostaen hankkeen riskit. Tähän joukkoon lukeutuvat itseni lisäksi mm. hallituksen muut puheenjohtajat sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja.

Vastustajat: joukko, joka vastustaa hanketta huolimatta siitä, mihin suuntaan lisätiedot kehittyvät ja kuinka paljon sitä saadaan. Argumenttina käytetään yleisesti ”kaupungin ei tule olla mukana riskibisneksessä” tai ”raha on pois palveluista”. Vastustajat eivät ole kiinnostuneet hankkeen sisällöstä, vaan keskittyvät enemmänkin kiinteistökaupan kritisoimiseen. Vastustus perustuu enemmänkin periaatteeseen kuin tietoon. Tyyppiesimerkki tästä on valtuutettu Vesa.

Skeptikot: joukko, joka kannattaa ajatusta Osaamiskeskuksesta, mutta suhtautuu kriittisesti kiinteistön ostamiseen. He haluaisivat rakentaa keskittymää muihin tiloihin tai mahdollisesti vuokrata MS kiinteistömassan. Tähän porukkaan kuuluu mm. kristillisdemokraattien ryhmän kaksi valtuutettua.

Tiedonjanoiset: joukko, joka edelleen pohtii kantaansa. Pyrkii saamaan edelleen lisätietoa asiasta ja ratkaisee kantansa sen jälkeen. Osa siirtyy skeptikoksi, osa kannattamaan. Kriitikot kannattavat periaatteessa kaikki Osaamiskeskusta ja pohdinta liittyy kiinteistöyhtymän muodostamiseen. Tässä ryhmässä on edelleen iso osa valtuutettuja, lehtitietojen perusteella mm. oman ryhmäni puheenjohtaja.

Sitten on vielä yksi joukko, joka tekee hankkeella kuntavaalityötä. Tämä on ehkä se kaikken surullisin joukko. Toivottavasti myös näistä joukoista se pienin. Poliitikon kausi on katkolla kerran neljässä vuodessa ja sen kanssa on opittava elämään. Valitettavaa on, että muutama on niin kovalla vaalilaukalla, että heikompaa hirvittää.

Kommentit

Jätä kommentti