Normipuruista lausumassa

Maanantain kaupunginhallituksessa annettiin lausuntoa valtiovarainministeriölle siitä, mitä normeja Salon kaupungin mielestä tulisi purkaa. Vaikka Anjalan koulun vuokraamiseen liittyvä päätös nostatti myrskyjä joidenkin vesilaseissa, niin poliittisesti lausunnon sisältö paljon merkkittävämpi kuin yhdenkään rakennuksen myynti tai vuokraaminen. Toki ideologiaa liittyy paljon molempiin.

Virkamiesten valmistelemassa lausunnossa otettiin voimakkaasti kantaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen. Pohjaesityksen mukaan päivähoito-oikeutta tulisi edelleen rajoittaa ja myös avoimet palvelut voisivat olla osa subjektiivista oikeutta. Ensiksikin subjektiivinen oikeus ei ole enää subjektiivinen, jos oikeutta on rajoitettu. Silloin voidaan puhua vain oikeudesta varhaiskasvatukseen. Esitin tämän kohdan poistamista lausunnosta ja äänin 7-6 esitykseni hyväksyttiin. Tekstin poistamista kannattivat sd-ryhmän lisäksi Marja Ruokonen(vas.), Eeva Koskinen(Vihr.) sekä Mikko Lundén ja Tapio Äyräväinen perussuomalaisista.

Koska asiasta ei käyty sen enempää keskustelua, en tiedä, mitkä argumentit olivat Keskustan ja Kokoomuksen äänestykskäyttäytymisen taustalla. Kommentoin siis ko. kysymystä yleisesti käytettyjen argumenttien pohjalta. Minua sieppaa suunnattomasti subjektiivisen päivähoito-oikeuden ympärillä käyty keskustelu siitä, että vanhemmat laiskuuttaan tai pahuuttaan veisivät lapsiaan päivähoitoon säilöttäväksi kymmenen tunnin päiviä. Toki poikkeuksia varmaan aina on, mutta suurin osa vanhemista toimii kyllä tässä asiassa vastuullisesti ja lapsi ei ole päivähoidossa yhtään tarvetta pidempään. Poikkeusten suhteen olisi tärkeä puuttua näihin tapauksiin yksilöllisesti, eikä käydä rajoittamaan koko oikeutta.

Toisena ongelmakohtana pidän sitä, että subjektiivinen oikeus katoaisi ja vanhempien ollessa kotona hoitoon pääsisi vain sosiaalisin perustein. Tarvitaanko päätös silloin lastensuojelusta, että Muumi-Maaria on nyt ehdottomasti päivähoidon tarpeessa? Vai riittääkö neuvolan konsultointi? Minkälainen koneisto tarvitaan huolehtimaan tämän asian valvonnasta ja valmistelusta? Muodostuuko kynnys sellaiseksi, että perheet eivät enää osaa hakea matalan kynnyksen palveluita? Voisiko olla niin, että subjektiivisella päivähoito-oikeudella taataan paitsi kaikille lapsille oikeus varhaiskasvatukseen, säästetään myös sitä kautta byrokratiassa?

Korkean työttömyyden vallitessa asian kolmas erittäin häiritsevä puoli on siinä, että työttömän lapsellakin olisi lähtökohtaisesti oikeus vain esim. neljän tunnin hoitopäivään. Mitä sitten, jos vanhempi löytää työtä, joka pitäisi vastaanottaa viikossa? Kaupungin tehtävä on järjestää päivähoito kahden viikon kuluessa. Jos paikkaa ei löydykään ja vanhempi joutuu kieltäytymään työstä. Seurauksena kolmen kuukauden karenssi ja ei tietoa tulevasta työpaikasta. Lisäksi uusi perhe toimeentulotukiluukulla, koska työttömyyskorvausta ei tule.

Lisäksi on todettava, ettei subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ole osoitettavissa merkittävää rahallista säästöä. Asia on puhtaasti poliittinen ja ideologinen. Salolaisilta virkamiehiltä melkoinen poliittinen kannanotto tiettyjen ryhmien suuntaan.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista vaativan kohdan lisäksi VM:n lausunnosta poistettiin kohta, jossa virkamiesten esityksestä neuvola-, koulu- ja opiskelija terveydenhuollon käyntejä oltiin ehdottamassa puoleen nykyisestä. Juhlapuheet ennaltaehkäisystä ovat siis joidenkin suusta pelkkiä juhlapuheita. Äänin 7-6, samoin puoluejaoin, äänestimme tämänkin asian. Salossa on saatu hyviä kokemuksia neuvoloissa tehtävästä perhetyöstä. Sinne on viime aikoina panostettu lisää. On käsittämätöntä, että näiden panostusten jälkeen oltaisiin heti valmiit leikkaamaan perusneuvolatyöstä. Jos perheet eivät käy neuvolassa, voiko perhetyö enää löytää avuntarvitsijat?

Vaikka kyse oli lausunnosta, muutokset piti sinne esittää. Olen sen oppinut, että mihin tahansa tehtyyn päätökseen saatetaan viitata jälkikäteen ”olettehan te aiemminkin olleet tätä mieltä”. Sinänsä harmillista, että ko. lausunto tuli meille käsittelyyn siten, että asiaa piti sorvata kh:n kokouksessa.

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti