Palvelut ovat osa elinvoimatehtävää

Salon kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 19.12 Osaamiskeskuksesta ja kiinteistöyhtiön osakkuudesta. Tämä hanke on saanut mittavasti julkisuutta ja keskustelussa on noussut esiin huoli myös kaupungin perustehtävän toteuttamisesta ja kuntalaisten palveluista huolehtimisesta sekä muiden välttämättömien investointien toteuttamisesta.

Minä kannatan hankkeeseen mukaan menemistä, mutten missään tapauksessa näe sitä vastakkain kuntalaisten palveluiden kanssa. Oikeastaan päinvastoin. Salon kaupungin on kipeästi löydettävä uutta kasvua, jotta palvelut voidaan pitää korkealla tasolla jatkossakin. Osaamiskeskuksen tulo ei tee ketään autuaaksi, vaan työtä on senkin jälkeen paljon tehtävänä. Tässä ajassa yksikään yritys ei valitse sijaintiaan sattumalta ja Salon on oltava aktiivinen omassa elinkeinopolitiikassaan.

Kunnan elinvoima rakentuu monien eri muuttujien summana. Tässä yhtälössä palvelut ovat yksi merkittävä tekijä. Salo tarvitsee laadukkaat sote- ja sivistyspalvelut sekä niiden rinnalle laajat vapaa-ajan harrastamisen mahdollisuudet. Lisäksi meidän tulee huolehtia hyvistä tukipalveluista ja kaupungin infrasta asukkaiden ja yritysten parhaaksi. Nämä palvelut meillä on olemassa ja niitä kehitetään jatkuvasti.

On kuitenkin selvää, että lisääntyvä pitkäaikaistyöttömyys sekä asukasluvun lasku tuovat haasteensa kaupungin talouteen. Salo tekee jatkuvasti paljon työttömien tilanteen helpottamiseksi, mutta totuus on, että uusien työpaikkojen synty on ainoa pysyvä keino työttömyyden vähentämiseen ja kaupungin talouden lopulliseen vakaantumiseen. Niiden eteen töitä tehdessä, on meidän panostettava työvoiman työkyvyn ylläpitoon ja tarjottava kattavasti palveluita.

Kaupunki on viime vuosina tasapainottanut talouttaan merkittävästi ja Salo on tukevasti nenä pinnalla. Salo ei kuitenkaan suinkaan ole se velkainen, asumiskelvoton kunta, joksi muutamat päättäjätkin sitä maalailevat. Asukaskohtainen velkamme on tänä vuonna jopa pienentynyt, ja on paljon alle kuntien keskiarvon. Toivoisin, että me salolaiset emme itse jatkuvalla syötöllä mustamaalaisi omaa kaupunkiamme huonommaksi kuin se todellisuudessa on.

Salo tarvitsee asukkailleen laadukkaat palvelut ja niiden rahoittamiseen lisää työpaikkoja. En näe ristiriitaa Osaamiskeskuksen kannattamisessa ja palveluiden puolustamisessa. Riski sijoittamiselle on aina olemassa. Riski on olemassa myös sille, että Salo ei tee mitään. Omassa punninnassa olen todennut sijoittamisen riskin olevan se pienempi näistä kahdesta.

Julkaistu SSS 13.12.2016

 

 

Kommentit

Jätä kommentti