Salaiset kansiot

Tatu kirjoittaa asiaa hallintosäännöstä. Tatun kirjoitukseen voin yhtyä ja toivoa, että saamme hallintosäännöstä muokattua sellaisen, että luottamushenkilöillä on heille kuuluva valta. Ylin virkamiehistö tosin toivoo jotain ihan muuta. Mutkan kautta liittyy myös seuraavaan asiaan.

Salossa on taloustilanteen vuoksi käytössä vaikeutettu rekrytointi, jonka kautta on ollut tarkoituksena saada aikaan henkilöstösäästöjä jättämällä virkoja täyttämättä. Lopullinen päätös on ollut kaupunginhallituksella. Ensi maanantaina kaupunginhallitus käsittelee täyttölupamenettelyn muuttamista siten, että valta siirtyisi asiassa kokonaan johtoryhmälle. Siirtämisen lisäksi esitetään, että johtoryhmä voi tehdä muutoksia täyttölupamenettelyyn, ja että kaupunginhallitukselle raportoidaan asiasta aina kuukausiraporttien yhteydessä.

Esityksen perusteluissa sanotaan mm. seuraavaa: ”Täyttölupamenettely kaikkine eri vaiheineen on työläs ja aikaa vievä. Kokemukset ovat osoittaneet, että prosessi tällaisenaan on liian yksioikoinen ja painottuu liikaa lyhyen aikavälin ratkaisuihin. Mikäli toimialojen henkilöstöresurssin suunnittelu painottuisi enemmän pitempään aikaväliin eläkepoistuma huomioiden, voisi optimaalisen henkilöstömäärän saavuttaminen olla helpompaa.”

En ymmärrä, miten kaupunginhallitus nyt olisi tätä asiaa vaikeuttamassa, vaikka hallituksen toiminta välillä pikkuasioilla askartelemiseksi on mennytkin. Niin kauan kuin täyttölupamenettely on ollut nykyisellään, on hallitus jopa jättänyt täyttämättä virkoja, joita johtoryhmä on esittänyt täytettäväksi. Viimeisimpänä varhaiskasvatuspäällikkö(oli muuten liitoksen vuoksi perustettu tehtävä), joka tosin oli suunniteltu täytettäväksi sisältä, mutta aiemmat kokemukset huomioon ottaen, olisimme jossain vaiheessa olleet täyttämässä jotain virkaa ulkopuolelta tämän yhden sisäisen täytön vuoksi.

Salon kaupungissa pitäisi nyt asettaa tehtävien täyttökielto, joka asetettaisiin suoraan koskemaan kaikkea muuta paitsi lakisääteisten palveluiden(mm. vanhusten ympärivuorokautinen hoito, lastenhoito ja opetus) tuottamiseen tarvittavaa henkilöstöresurssia. Taloustilanteen vuoksi olisi nyt tässäkin ryhdistäydyttävä. Suurta ihmetystä on keskustelussa herättänyt se, että meillä vielä ole käytössä rekrytointikieltoa.

Asian esittelytekstissä sanotaan myös: ”Kaupungin ylin virkamiesjohto vastaa siitä, että henkilöstökustannuksia vähennetään henkilötyövuosikertymän vähenemisen kautta.” Tarkoittaako tämä siis, että johtoryhmä ei ole tähän asti tuntenut minkäänlaista vastuuta kustannusten vähentämisestä?

Kaupunginhallitus kokoontuu Salossa lähes joka viikko, joten on kestämätöntä perustella täyttöprosessin hitautta sillä, että asiat viedään hallituksen käsittelyyn. Ei ole hallituksen vika, jos virkamiehet eivät ole saaneet valmiiksi organisaation kehittämiseen liittyviä suunnitelmia. Herra ties niitä on virkamiehiltä pyydetty. Luottamushenkilöjohto ei ole saanut käyttöönsä edes organisaatiokaaviota nykyisestä organisaatiosta. Mikä tässä voi olla niin vaikeaa? Sitä ei olla antamassa edes tämän täyttölupamenettelyn yhteydessä, vaikka hallitus niin on edellyttänyt.

En tiedä, onko vika luottamushenkilöiden heikkoudessa vai virkamiesjohdon ylimielisyydessä, mutta asioiden on korjaannuttava. Mikäli toiminta jatkuu tällaisena, lisääntyy luottamuspula edelleen, eikä asioiden eteenpäin viemisestä tule yhtään mitään.

Vai onko kyse siitä, että ylin virkamiesjohto haluaa pitää tiedot ”salassa” mahdollisimman pitkään, jotta luottamushenkilöiden perehtyminen asiaan olisi vain pintapuolista? Halutaanko luottamushenkilöitä kuljettaa kuin pässiä narussa? Ja kuinka kauan me tähän suostumme? Alussa mainittu hallintosääntö on tyyppiesimerkki siitä, miten asioita haudotaan. Ryhmille ei ole edelleenkään annettu käyttöön hallintosääntötyöryhmän valmistelemaan esitystä, jotta siitä päästäisiin poliittisten ryhmien kesken neuvottelemaan. Alkuperäinen käsittelypäivä oli määrätty toukokuuksi.

Puhkikulunut mantra ensimmäisen vuoden tekosyyksi oli prosessien läpikäyminen, mihin vedoten emme vielä tienneet organisaatiokaaviota. Prosessien läpikäyminen on edelleen kesken, organisaatio kuitekin olemassa ja toiminnassa, uusi valtuustokausi alkamassa, eikä tietoa vaan tipu.

Kaikki pyynnöt, joita olen virkamiehille tehnyt, on kuitattu sillä, että sitten pitää antaa sama tieto kaikille. No antakaa, hyvät ihmiset! Kaikki me sen saman tiedon ansaitsemme ja tarvitsemme. Luottamushenkilöllä on oikeus pyytää ja saada tietoa kaupungin asioista, mutta Salossa tietoa ei vain nykyään saa. Pitäisikö tässä alkaa muistuttaa sanktioista?

Kommentit

Jätä kommentti