Saloair – palkkioiden perässä

Salon Seudun Sanomat kertoi tänään, että kaupungin keskusvaalilautakunnassa kuohuu jälleen. Edellisellä kerralla peistä taitettiin esittelijän tarpeellisuudesta, tällä kertaa lautakunnalle kohdistuvien säästöjen kohdentamisesta lautakunnan sisällä. Kiitos Tuomisen Liisalle, joka yritti asiaan vaikuttaa.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa leikata keskuvaalilautakunnan talousarviosta yli 20000 euroa. Asia oli myös kaupunginhallituksen esitys. Määrärahaleikkauksen evästykseksi kaupunginhallitus kirjasi sihteerin palkkion kohtuullistamisen. Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkioksi lautakunta oli määrittänyt presidentin vaaleissa 20000 euroa kahdelta kierrokselta. Kunnallisvaalien palkkio olisi 12000 euroa.

Sihteeri saa siis kohtuullisen vuosipalkan verran erilliskorvausta tehtävästään. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja perustelee asiaa sillä, ettei sihteeri saa vaaliasioita hoitaessaan palkkaa päätoimestaan, ja leimaa asiasta nouseen haloon kateudeksi. Olisi mukava tietää, kuinka monen päivän työstä tuo sihteerin palkkio maksetaan, sillä tuolla palkalla työtön työnhakija tulisi varmasti mieluusti töihin vaaleja hoitamaan.

Salossa myös ennakkoäänestyksen hoitamiseen osallistuville kaupungin työntekijöille maksetaan 25 euron tuntipalkkaa(vrt. vaalilautakunnassa istuvan luottamushenkilön korvaus on 120€/pv). Olen sitä mieltä, että tämäkin palkkio tulee kohtuullistaa sille tasolle, jota tämän hetken taloustilanne edellyttää. Turussa vastaava palkkio on yli puolet pienempi. Vaalitoimintaan liittyvät palkkiot näyttävät olevan Salon oma Finnair.

Keskusvaalilautakunnan riippumattomuus tekee sen ohjaamisen vaikeaksi. On olemassa ainoastaan mahdollisuus ohjata sille ohjattavaa rahoitusta. Lähtökohtana pitäisi olla, että valtiolta saamien tukien kanssa pystyisimme hoitamaan vaalien järjestämisen. Toukokuussa avaamme budjetin ja ainakin minä lähden siitä, että myös keskusvaalilautakunnalta lähtee oma osansa.

Kommentit

Jätä kommentti