Salon sote-lausunto ottaa kantaa lakiesityksen epäkohtiin

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arttu Karhulahti syyttää (SSS 4.10.2020) muita puolueita toimimisesta valtakunnan hallituspolitiikan jatkeena, kun Salon kaupunki päätti omasta lausunnostaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Poliittisessa käsittelyssä lausuntoon tehtiin muutama lisäysesitys, mutta Karhulahden esiintuomat ongelmat mm. kuntien rahoituksesta tuodaan lausunnossa edelleen esiin vahvasti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat Salossakin voimakkaassa kasvussa. On selvää, että soten järjestämiseen tarvitaan tulevaisuudessa vahvemmat hartiat. Tämän vuoksi myös Salon kaupungin lausunnossa todetaan uudistuksen olevan välttämätön. Aikataulu on haasteellinen, mutta uudistusta ei enää tule venyttää. Lausunnolla olleeseen lakiesitykseen liittyy kuntien näkökulmasta ongelmia, jotka ministeriössä nyt tulisikin huomioida. Rahoituspohjan, sote-kiinteistöjen ja kuntien eri toimijoille antamisen vakuuksien suhteen tarvitaan vielä tarkennuksia ja parannuksia. Nyt esitetyssä muodossa tämä ei toteudu. Nämä asiat todetaan myös Salon kaupungin lausunnossa.

Sote-uudistusta on yritetty saada maaliin jo usean hallituksen voimin. Viimeksi Juha Sipilän hallitus punnersi läpi uudistusta, johon oli nivottu paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuolloin kokoomus tuki valtakunnallisesti maakuntapohjaista mallia, jota Karhulahti kutsuu nyt ylimääräiseksi hallintohimmeliksi. Kokoomus muutti täysin kantansa, kun Sanna Marinin hallituksen versiosta puuttuu kokoomukselle mieluisa laajaan valinnanvapauteen perustuva yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto.

On erikoista syyttää toisia hallituspolitiikan tekemisestä, kun sote-uudistuksen uudelleenvalmistelutoive tuli puolueelta, joka valtakunnallisestikin haluaa kaataa uudistuksen. Toki sote ei ole ainoa kysymys, jossa kokoomus on Salossa itsensä oppositioon asemoinut.

Salolaiset ja suomalaiset ansaitsevat laadukkaat ja hyvin saatavilla olevat sotepalvelut. Kyse on ihmisten tasa-arvosta ja oikeudesta hyvään hoitoon ja palveluun.

Kommentit

Jätä kommentti