Takaisin neuvottelupöytään

Suomen valtion talous on romahtanut huippuvuosistaan, vientiteollisuus sakkaa ja julkinen sektori velkaantuu. Vientiteollisuuden kärjet ICT- ja metsäteollisuus kärsivät merkittävistä ongelmista, Venäjän vienti on supistunut 2 mrd euroa vuodesta 2013 ja eurokriisi ovat vetäneet talouden nykytilaansa. Tästä tilanne kuvasta olemme varmasti kaikki yhtä mieltä.

Juha Sipilän johtaman porvarihallituksen ohjelmassa väitetään Suomen kilpailukyvyn olevan 10-15% keskeisimpiä kilpailijamaitamme huonompi. Tätä väitettä tukemaan on vaikea löytää tutkittua tietoa, sillä mm. OECD:n tilastot kertovat, että kilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin on hyvä. Pitkän aikavälin keskiarvolla Suomen kilpailukyky ei ole merkittävästi muuttunut.

Hallitus on päätynyt tavoittelemaan viiden prosentin kilpailukykyloikkaa tavalla, jonka logiikka ei aukene minulle. Miten sairaanhoitajien ja vähittäiskaupan myyjien palkan alentaminen lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä? Miten julkisen sektorin lomien leikkaaminen lisää työllisyyttä? Näin maallikkona ajattelisin asian toimivan juuri toisin päin: lyhyemmät lomat, vähemmän työvoimaa mm. sijaisia ja sitä kautta enemmän työttömiä.

Vientiteollisuuden ongelmien aikana Suomen talous on pelastunut kotimaisen kysynnän avulla. Mikäli hallitus nyt toteuttaa uhkailunsa pakkolainsäädännöstä, niin kotimainen kysyntä tulee laskemaan. Ihmisten ostovoima laskee jopa tuhansilla euroilla vuodessa. Sen sijaan, että talous lähtisi kasvuun saattaakin tapahtua liike toiseen suuntaan. Ostovoiman heikkeneminen näkyy suoraan tavaroiden ja palveluiden hankinnassa, joka näkyy väistämättä myös pienyrittäjien kukkarossa.

SDP ei tue pyrkimystä leikata palkkoja, vaan vaihtoehtomme on jatkaa maltillisia palkkaratkaisuja, tukea tuottavuuden nousua sekä kohdentaa toimet vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Jotta nämä asiat saadaan toteutettua, vaaditaan mittava vientipaketti, joka sisältäisi mm. väylämaksujen ja rataveron sekä teollisuuden energiakustannusten alentamisen. Lisäksi pitää madaltaa työllistämisen kynnystä erityisesti pk-yrityksissä. Tavoitteena pitää olla työmarkkinoiden ennustettavuus sekä parempi vientiteollisuuden kilpailukyky.

Nyt ei ole pakkolakien, vaan yhteistyön aika. Hallituksen tulisi palata neuvottelupöytään.

Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 19.9.2015

Kommentit

Jätä kommentti