Työllisyyden kuntakokeilulla monia mahdollisuuksia

Salossa on alkamassa työllisyyden kuntakokeilu, jossa työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät siirtyvät kunnan alaisuuteen. Kokonaisvaltaisuuden kannalta tämä kokeilu on erittäin tervetullut ja parantaa mahdollisuuksia työttömien ohjaamiseksi takaisin työelämään.

Samaan aikaan, kun Salossa on runsaasti työttömiä, tietyillä aloilla puhutaan jo työvoimapulasta. Työ ei löydä tekijäänsä. Tämä on huolestuttava signaali ja korostaa myös sitä, miksi työllisyyden hoito ja työkyvyn ylläpito on erityisen tärkeää.

Salon työllisyyspalveluiden kehittäminen on ollut pitkäjänteistä ja hyvää, ja sitä on tehty hyvässä yhteistyössä. Kiitos erityisesti työllisyyspalveluiden henkilökunnalle. Tämän määrätietoisen työn ansioista pahimmat skenaariot rakennemuutoksen jälkeisen ajan pitkäaikaistyöttömyyden kehityksestä eivät toteutuneet, vaan tilanne saatiin käännettyä toiseen suuntaan.

Kuntakokeilu lisää merkittävästi mahdollisuuksia ihmisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja heidän ohjaamiseensa juuri siihen palveluun, mille on tarve. Työttömien kirjo vaihtelee hyvin helposti työllistyvistä aina niihin, joiden työkyky on merkittävästi laskenut ja työllistyminen vaikeaa.

Koska työttömien tarpeet vaihtelevat myös palveluiden on kyettävä muuntumaan asiakkaan mukaan. Siinä, missä toisille ainoa este on työpaikan löytyminen, saattaa toisella olla merkittävä tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, joita Salossa onkin kehitetty osana työllisyyspalveluita. Tästä on saatu hyviä tuloksia. Kokonaisvaltainen tarkastelu on Salon ehdoton vahvuus.

Niille työttömille, jotka ovat valmiit palaamaan työmarkkinoille ilman muuta palvelutarvetta, voitaisiin kehittää toimivia kumppanuusmalleja yrityskentän kanssa. Tässä rekrytointeihin ja työvoiman välitykseen erikoistuneet yritykset voisivat toimia kunnan apuna. Toteutusmalleja on useita.

Työmme on jo nyt valtakunnallisesti tunnettua ja se kiinnostaa. Jatketaan kaupunkimme hyvää työtä työllisyydenhoidossa, ja luodaan kuntakokeilun puitteissa malli, joka voi jatkua myös kokeilun jälkeen.   Olennainen osa kaupungin elinvoimaa on mahdollisimman korkea työllisyys

Kommentit

Jätä kommentti