Vanhuspalveluiden keskiöön hyvä hoiva ja toimivat palvelut

Heikki Liede ja Juhani Nummentalo esittävät (SSS 23.3) välimuotoisen asumisen ratkaisuja yhdeksi keinoksi liennyttää painetta vanhuspalveluiden kasvavan palvelutarpeen edessä. Tämä on tuettava ajatus ja auttaa osaltaan turvaamaan hoivahenkilöstön riittävyyttä.

Pätevän henkilöstön riittävyys on tulevaisuudessa todellinen haaste, kun palveluiden tarve kasvaa samalla hoitajamitoituksen tiukentamisen kanssa. Kaupungin palvelurakenteen tulee tukea hoivahenkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä sekä tarjota toimivat ja tarpeenmukaiset tilaratkaisut.

Kun Salossa nyt valmistellaan päätöstä uuden hoivakodin rakentamista, on tärkeä ottaa huomioon koko palvelutarjonnan kehittäminen, ei vain sen yksittäisiä osia. Välimuotoinen hoiva on osa tätä palvelukokonaisuutta. Se ei kuitenkaan saa olla hokkuspokkustemppu, jolla näennäisesti pienennetään tehostetun palveluasumisen tarvetta, vaan ympärivuorokautisen hoivan tulee olla saatavilla sitä tarvitseville.

Liede ja Nummentalo nostavat kirjoituksessaan esiin myös yksityisen palvelutuotannon roolin Salon vanhuspalveluissa. Erityisesti yhdistyspohjaisten toimijoiden huomioiminen kehittämistyössä on tärkeää. Hoiva ei kuitenkaan saa olla kiinni kukkaron paksuudesta, joten pelkkien palvelusetelien lisääminen ei ratkaise vanhuspalveluiden lisätarpeita. Kunnan oman palvelutuotannon vahvistaminen on tässä asiassa avainkysymys.

Vanhusten hoivapalveluiden kokonaisuudesta tulee tehdä päätöksiä vielä kevään aikana. Erityisen tärkeää on ratkaista lisäpaikkojen tarve, joka on kaupungissa ilmeinen. Kaupunginhallitus ja sosiaali- ja terveyslautakunta etsivät yhteistyössä Salolle parasta ratkaisua, jolla vastaamme tulevaisuuden tarpeisiin. Toimiva palvelukokonaisuus on salolaisten etu myös uuden maakuntasoten tullessa.

Kaikessa keskustelussa tulee pitää kirkkaana mielessä, että kyse on ihmisten viimeisten vuosien hyvästä ja laadukkaasta hoivasta, ei pelkistä euroista ja valtakunnallisista tavoiteprosenteista.

Kommentit

Jätä kommentti