Vanhuspalveluiden tilaratkaisut liikahtivat eteenpäin

Kaupunginhallitus käsitteli eilen vuoden 2021 talousarvion, joka lähetettiin 14.12 valtuuston kokoukseen käsiteltäväksi. Yksi takalukko aukaistiin vanhuspalveluiden tilaratkaisun suhteen, kun hallitus yksimielisesti päätyi esittämään kehitysvammahuollon ja vanhuspalveluiden yhteisyksikön koon kasvattamista 20-30 paikalla nyt suunnitellusta. Tällä voitaisiin vastata tulevaisuuden palvelutarpeen kasvuun.

Erimielisiä oltiin siitä, miten etenemisen Hintan ja Kukonkallion hoivakotien tulee mennä. Enemmistö kokoomusta lukuun ottamatta oli sitä mieltä, että Hintan osalta selvitetään kevään aikana mahdollisuus uuden yksikön rakentamiseen. Tämä tehostetun palveluasumisen yksikkö korvaisi vanhat tilat joko kokonaan tai osittain. Kysessä on selvitys, ei rakentamispäätös. Asia pitää ratkaista selvityksen pohjalta tarkastellen riittävän tiedon valossa, onko asiassa mahdollisuuksia edetä. Kokoomus jätti asiaan eriävän mielipiteensä, jossa käytännössä todettiin puolueen kannattavan vanhuspalveluiden keskittämistä.

Kukaan ei ole missään vaiheessa ollut erimielinen siitä, etteikö epäkäytännöllisten tilojen tilalle tarvittaisi uusia. Eri mieltä ollaan oltu siitä, missä järjestyksessä meidän tulee asian tarkastelu aloittaa. Nyt aloitamme mielestäni oikeasta päästä ja ensin rakentuu uutta kapasitettia, jonka jälkeen on ratkaistavana vanhojen tilojen kohtalo. Tässä on ollut kaksi vaihtoehtoa joko uusi rakennus tai tilojen saneeraaminen IoT Campukselle.

Esitetty vaihtoehto IoT Campukselle tehtävistä tiloista on saanut ison huomioarvon, enkä minäkään sitä tutkimatta ja selvittämättä mitenkään täysin poissuljettuna pidä. Pitää vain huomioida se, että asia herättää ihan valtasti myös negatiivisia tunteita, eikä ole ollenkaan niin helppo kuin tuntuu. Jotkut asiat vain tarvitsevat aikaa enemmän kuin kaksi viikkoa tai kuukautta, eikä niitä ole mahdollista runnoa läpi tiiliseinästä.

Kun vanhojen tilojen kohtalosta päätetään, tulee meillä olla riittävät vaikuttavuusarvioinnit ja pohtia myös sisältyviä riskejä. Millaisia potentiaalisia vaikutuksia tähän liittyy? Miten vanhoista tiloista luopuminen aiotaan tehdä? Miten muutto vaikuttaa ikäihmiseen? Tämän päälle tietysti tarkat kustannuslaskelmat, joita en ole vielä nähnyt.

Olen kummastellut asiaan liittyvää lehtikirjoittelua, joka on mennyt juupas-eipäs -leikiksi. Erityisesti kummastelen näkökulmaa, jossa todetaan, että tietoja saa pyytämällä. Tämä on hieman kummallinen ajatuskulku, sillä tarpeellisen valmistelutiedon tulee näiden osalta olla mukana pykälässä joko liite- tai oheismateriaalina. Sillä niihin tietoihin pohjautuen tehdään asiasta päätöksiä. Ei niihin, joita jokainen on erikseen pyytänyt.

Koska muut ryhmät olivat hoivakotien suhteen yksimielisiä, uskon asian etenevän kohti lopullisista päätöstä rauhassa ja saatujen lisäselvitysten pohjalta. Teemme nyt ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen.

ps. Kaupunginhallitus päätti lisäksi eilen varata määrärahaa ostolaskujen avaamiseen. Tämä on asia, josta olen lisätiedon valossa muuttanut viimeisen vuoden aikana mieleni.

Kommentit

Jätä kommentti