Vesi vanhin voitehista

Kaupunginhallituksen budjettisessio on huomenna tiistaina. Ennakoin, että yksi vaikemmista kysymyksistä tulee olemaan Salon veden tulevaisuuden ratkaiseminen. Asiassa on jo ennakkoon otettu puhtaan kielteisiä kantoja yhtiöittämiseen. Nostan esiin nyt muutaman näkökulman asiaan.

Yhtiöittämiskeskustelu alkoi jo viime vuonna ja silloin puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta. Vesilaitoksen yhtiöittämisellä ostettaisiin aikaa kaupungin talouden tasapainottamiseen. Kirjanpidolla kikkaileminen ei saa olla syy hallintorakenteen muuttamiseen, vaan sille on löydyttävä myös toiminnallisia perusteita.

Nykyinen liikelaitos ei ole hallinnolliselta malliltaan täysin ongelmaton, vaan senkin ohjaamiseen ja johtamiseen liittyy omat haasteensa. Malli on jotain osakeyhtiön ja erillisen taseyksikön välissä, jossa johtokunnalla on käytännössä lautakunnan kaltainen pysyvä rooli ja toimitusjohtaja on rinnasteinen päällikkötason viranhaltijaan. Toimitusjohtajan valitsee johtokunta, joskin esimiesasemaa sillä tai sen puheenjohtajalla ei ole, vaan toimitusjohtajan esimies on kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus pystyy otto-oikeudella puuttumaan joihinkin, muttei kaikkiin kysymyksiin. Tästä suunnasta arvioiden yhtiöittäminen todennäköisesti selkeyttäisi hallintorakennetta ja yksinkertaistaisi omistajaohjausta.

Julkisessa keskustelussa on nostettu esiin, että yhtiöittäminen tulisi nostamaan veden hintaa. Tämä pitää todennäköisesti paikkansa, sillä veden hinnalle on olemassa nousupaineet jo nyt. Investointitarve verkoston suhteen on valtava. Näiden kattamiseksi on päivänselvää, että ilman hinnankorotuksia ei tulla selviämään, oli sitten hallintomalli mikä tahansa. Yksin yhtiöittäminen ei hintaa nosta, vaan taustalla on muita tekijöitä.

Viimeisenä lyhyt tarkastelu kaupungin talouteen, joka ilman yhtiöittämistä on painumassa pakkaselle. Salolla on oltava olemassa suunnitelma siitä, miten taseeseen kertyvä alijäämä katetaan ja talouden suunta käännetään suunnitelmavuosien aikana. Jos vesilaitoksen suunnitelma poistetaan talousarviosta, vaihtoehtoinen suunnitelma on esitettävä käytännössä samalla. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston tulee harkita tarkkaan, millaisia liikkeitä tehdään.

Itse ajattelen nyt niin, että yhtiöittämiseen liittyvä suunnitelma pitäisi siirtää suunnitelmavuodelle 2023 ja samalla käynnistää talouden tervehdyttämisohjelman valmistelu. Kuluva vuosi näyttää ennakoitua paremmalta. Tämä budjettisiirto antaisi lisäaikaa löytää keinot talouden tasapainoon saattamiseksi. Mikäli olen tulkinnut tuntoja oikein, yhtiöittämiseen ei olla innokkaita oikein missään ryhmässä. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että noudatamme kuntalain vaatimuksia alijäämän kattamisvelvoitteen suhteen.

Kommentit

Jätä kommentti