Saija Karnisto-Toivonen

Kategoria: Teemat

Minun Saloni

Teemat

Kaupungin vetovoima syntyy laadukkaiden palveluiden, vilkkaan yrityselämän, vireän yhdistyskentän ja aktiivisten kuntalaisten yhteistyöstä. On aina muistettava, että kaupungin julkikuva syntyy kaikesta siitä, miten me kaikki ulospäin käyttäydymme. Minun Saloni: huolehtii laadukkaista peruspalveluista kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. pitää huolta siitä, että kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen koulupolku, eikä kenenkään digiloikka tapahdu liitutaululla. tarjoaa tarvittavan tuen niille lapsille ja nuorille, jotka sitä tarvitsevat. muistaa, että ikäihmisten palveluissa tarvitaan käsipareja laadukkaan hoivan takaamiseksi. harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja … Lue lisää

Turvaa.

Teemat

Kunnan tärkein tehtävä on tarjota sen asukkaille hyvän elämän eväät. Laadukkaat ja saavutettavissa olevat kuntapalvelut ovat tae sille, että Salossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Palvelut tulee ensisijaisesti tuottaa kunnan omana työnä. Tietyissä palveluissa on kuitenkin tarkasteltava myös muita vaihtoehtoja. Kattava neuvola-, päivähoito- ja kouluverkosto takaavat jokaiselle lapselle turvalliset ensiaskeleet. Perheille suunnatut palvelut ehkäisevät ongelmia tulevaisuudessa ja ovat myös edullisempia kuin jälkihoito. Meillä ei ole varaa yhteenkään menetettyyn nuoreen. Hyvin toimivat … Lue lisää

Työtä.

Teemat

Työllisyys, talous ja elinkeinoelämä Salon kaupungin suurin haaste on työttömyyden kasvun katkaisu. Mittavien irtisanomisten jälkeen työttömyys on kohonnut nopeasti korkealle. Mikäli työttömyyden kasvua ei saada hillittyä, seuraavana meillä räjähtämässä käsiin pitkäaikaistyöttömien määrä. Hoitamaton pitkäaikaistyöttömyys maksaa kunnalle sakkojen muodossa tänä vuonna yli miljoonan. Koska kaupungin on omassa talouskurimuksessaan yhä vaikeampaa toimia työllistäjänä, tulee työllistämismäärärahoja mahdollisuuksien mukaan kohdentaa myös muille toimijoille. Jokainen työllistetty on pois sakkomaksusta. Työllisten määrä vaikuttaa suoraan kaupungin talouteen kasvavina verotuloina. … Lue lisää