Ryhmäpuheenvuoro palveluverkosta 16.11.2011

Ryhmäpuheenvuorot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Aivan aluksi on todettava helpotus siitä, että palveluverkkoselvitys alkaa vihdoin olla loppusuoralla. Ehkä ensi yönä saa jo nukuttua. Selvityksen valmiiksi saattaminen on kuitenkin vielä kiinni tämän valtuuston kokouksen päätöksistä. SDP:n ryhmä ei ole kaikista linjauksista yksimielinen, joten käytän nyt puheenvuoron ryhmämme selkeän enemmistön äänellä. Sivuan lopuksi myös tänään käsiteltäviä verotuskysymyksiä.

Palveluverkon yksittäiset kohteet ovat sytyttäneet tulipaloja ympäri kaupunkia. Tunteet käyvät kuumina ja asioiden faktat tuntuvat ajoin jäävän varjoon. Myös kokonaiskuva näyttää osin kadonneen. Kun otetaan huomioon kaikki merkit tulevaisuudesta, voidaan turvallisin mielin sanoa, että tänään tehtävät päätökset ovat vielä mittakaavassaan pieniä. Ensi vuonna olemme todella vaikeiden aikojen äärellä.

Nyt päätettävänä olevaa kokonaisuutta ei voi irrottaa tulevien vuosien budjeteista, eikä sitä saa tulevaisuudessa lukea kuin raamattua. Meidän on kyettävä elämään ajassa ja tehdä tarvittavia päätöksiä sekä linjauksia myös kireällä aikataululla. Kaupunkimme taloustilanne heikkenee jatkuvasti, eivätkä puheet jopa tuhannen teollisuustyöpaikan vähenemisestä helpota tilannetta. Rakenteellisia uudistuksia sekä toimia talouden tasapainottamiseksi siis vaaditaan.

Nyt linjattavia kysymyksiä on mm. kiinteistöjen peruskorjausten osalta katsottava tarkalla silmällä ja olla myös valmiina muuttamaan suunnitelmia. Rahan pudottaminen pohjattomaan kaivoon istuu hyvin huonosti tämän hetken realiteetteihin. Mikäli suunnittelussa paljastuu epäkohtia, joiden korjaaminen tai toteuttaminen on suhteettoman kallista, on linjauksia mietittävä uudelleen.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on pahoillaan siitä, millaista käytöstä käsiteltävän asian tiimoilta on esiintynyt. Kiristys, uhkailu ja toisten ihmisten perusteeton mustamaalaaminen eivät kuulu yhteisten asioiden hoitoon ja demokratiaan, saati hyviin käytöstapoihin. Silti näitä kaikkia keinoja on käytetty yritettäessä vaikuttaa päätöksentekoon. Vai onko asianmukaista soitella valtuutetulle keskellä yötä ja varoittaa liikkumasta pimeillä kaduilla?

Hyvät kuulijat!

Käsiteltävänä oleva selvitys on mielestäni paketti, jonka valtuusto voi hylätä, hyväksyä tai lähettää uudelleen valmisteluun. Selvityksen linjaukset ovat kuin oikein rakennettu dominojono – mikäli kaadat yhden, kaatuvat myös muut.

Esimerkkinä poimin vanhuspalveluista Kajalakodin. Mikäli Kajalakoti päätetään säilyttää, tulee etsiä vaihtoehto mielenterveystyön tulevaisuuden ratkaisuille. Tätä tuskin on valmiiksi valtuutetuilla mietittynä.

Sivistyspalveluissa Saktan käyttämättä jättäminen tarkoittaa, että on tehtävä muita suunnitelmia mm. kansalaisopistolle, varhaiskasvatukselle sekä perusopetukselle. Tähänkään emme varmasti tässä kokouksessa löydä ratkaisua.

Hyvät kuulijat!

Valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä valtuuston- ja hallituksen puheenjohtajisto ja ylin virkamiesjohto etsivät kesästä saakka kompromissia kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Monet palveluverkon kysymykset sisältyivät tuolloin neuvoteltuun pakettiin, josta ryhmä toisensa jälkeen on irtisanoutunut. Pakettiin sisältyi myös muita elementtejä kuten vero- ja sijaismäärärahakysymykset.

Mikäli tämän päivän päätökset pitävät sisällään jotain muuta kuin sovitussa paketissa linjattiin, on oikeutettua odottaa, että kokonaisuuteen sitoutumattomat kertovat oman näkemyksensä siitä, mistä tasapainotukseen tarvittavat eurot hankitaan. Vai kaikuuko korvissamme edelleen mantra siitä, että summat ovat budjetin kokonaisuuteen häviävän pieniä, eikä korvaavaa kohdetta tarvitse etsiä?

SDP:n ryhmä on käsitellyt palveluverkon linjauksia useaan otteeseen kokouksissaan ja lopputulos on ollut aina sama. Perustamme päätöksemme käytössämme olevaan faktatietoon sekä realismiin, ehkä jopa inhorealismiin siitä, mihin kaupunkimme taloudellinen tulevaisuus on kääntymässä. Populististen lupausten aika on ohi, nyt on kannettava vastuuta.

Sosialidemokraattisen ryhmän enemmistö on edelleen neuvotellun kokonaisuuden takana ja näin ollen hyväksyy esitetyt linjaukset palveluverkoksi sekä esitetyt korotukset tulo- ja kiinteistöveroprosenttiin sekä liikelaitosten tuottovaatimuksiin.

Aivan lopuksi väliaikakiitos kaikille talouden tasapainotusohjelmaa valmistelleille virkamiehille ja luottamushenkilöille. Prosessi ei ole ollut helppo, eikä edes vielä lopussa. Toivon kuitenkin, että aivan koko työ ei viime metreillä valu hukkaan.