Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 15.12.2011

Ryhmäpuheenvuorot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Viimein olemme siinä pisteessä, että vuoden 2012 talousarviota ollaan hyväksymässä. Paljon tämän ajan haasteista kertoo se, että syyskuun alkupuolella päättyneiden neuvotteluiden jälkeen vuosikate on yli tuplasti enemmän miinuksella kuin alun perin on ajateltu. Mutta ensi vuosi tullee kuitenkin vielä olemaan aurinkoinen verrattuna sitä seuraavaan.

Talousarvion valmistelussa yhteistyössä virkamies- ja luottamushenkilöjohdon kanssa on ollut paljon hyvää ja näin olisi hyvä toimia jatkossakin. Näin haasteellisina taloudellisina aikoina olisi löydettävä laajaa yksimielisyyttä asioiden hoidosta.

SDP.n ryhmä on huolissaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen budjetin kestävyydestä. Vaikka erikoissairaanhoidon 3 miljoonan euron vaje onkin korjattu, voimmeko luottaa rahojen riittämiseen esim. lastensuojelussa tai vammaistyössä, joiden tiedämme painivan jatkuvasti resurssien riittämisen äärirajoilla.

Hyvät kuulijat!

Taloustilanteen nopea heikkeneminen on kiistatta ollut globaalin taantuman aikaansaannosta, ei kuntaliitoksen mukanaan tuomaa. Edelleenkin olemme tilanteessa, jossa oman kaupunkimme teollisuus elää voimakkaan muutoksen kourissa. Nokian suunnitelmista kuulemme varmasti lisää tammikuussa. Mikäli pahimmat uhkakuvat pitävät paikkaansa, tulee meidän valmistautua talousarvion avaamiseen kevään aikana.

Iso haaste, jonka työttömyys tuo tullessaan, on kuntapalveluiden kysynnän kasvaminen tulonlähteiden ehtyessä. Saloon on laajalla yhteistyöllä saatava uusia työpaikkoja, lisää työttömien ja työttömyysuhan alla olevien uudelleen- ja lisäkoulutusta sekä pystyttävä pitämään huolta kuntalaisistamme vaikeiden aikojen keskellä. Äkillisen rakennemuutosalueen –statuksen säilyminen vielä seuraavat kaksi vuotta, tuo toivottavasti omaa helpotustaan tilanteeseen.

Hyvät kuulijat!

Tiukkojen keskusteluiden ja harkinnan jälkeen SDP:n ryhmä on budjetissa kaupunginhallituksen esityksen kannalla, lukuun ottamatta sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa, johon toivomme valtuuston lisäävään 100000 euron määrärahan. Tuo menokohta on kustannusneutraali, sillä sama raha voidaan lisätä myös budjetin tulopuolelle.

Talousarviossa on kipeitä leikkauksia, joista päättäminen ei ole helppoa. Mainittakoon näistä mm. salolisä, jonka puolittaminen kirpaisee kipeästi. Ryhmämme kuitenkin hyväksyy budjettiin sisältyvät leikkaukset, sillä tosiasia on, että kunnalle ensisijaista tulee olla sille lakisääteisesti määrättyjen palveluiden tuottaminen, eikä niistä voi harkinnanvaraisten toimien vuoksi tinkiä.

On selvää, ettei kymmenien miljoonien alijäämää paikata vuodessa, mutta jostain on talouden tasapainottaminen aloitettava. Vaikka leikkauksia tehdäänkin, olemme kaukana siitä, että budjetin kustannukset eivät kasva. Nyt valtuuston on joutumassa ensi kertaa koetukselle siinä, pystytäänkö tekemään päätöksiä myös haasteellisena aikana. Toivottavasti siihen pystytään.

Hyvät valtuutetut!

Vuoden 2013 budjettia aletaan valmistella varmasti jo heti alkuvuodesta. Oma pelkoni on, että sen valmistelusta tulee vieläkin haasteellisempaa kuin prosessi on tänä vuonna ollut. Toivon, että keskustelun kautta saamme yhteistyössä rakennettua kaupunkiamme ja sen toimintoja myös vaikeina aikoina.

Salon kaupungin arvoiksi olemme päättäneet vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä rohkeuden. Tähän aikaan nuo arvot sopivat paremmin kuin mihinkään muuhun, sillä myös päättäjiltä vaaditaan nyt näiden arvojen mukaista toimintaa: vastuullisuutta talouspolitiikassa, rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä sekä oikeudenmukaisuuden periaatteen noudattamista päätöksenteossa.